Αθλητική χρονιά 2022-2023

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
6:00-7:00

juniors

6:00-7:00

juniors

6:00-7:00

juniors

 7:00-8:00

kids

7:00-8:00

kids

7:00-8:00

kids

 8:00-9:30

adults

8:00-9:00

teens

8:00-9:00

teens

 9:00-10:15

adults

 9:00-10:15

adults